fb-head-tag-img
Cases - CMS-baseret hjemmeside - Forretningskritisk system

Nye hjemmesider og digital procesautomatisering resulterer i kortere sagsbehandlings tid.

Danmark er et fagforenings land

Der er en lang tradition i Danmark for, at lønmodtagere organiserer sig og bliver en del af en fagforening. Fagforeninger er meget almindelige i Danmark, og de spiller en vigtig rolle på det danske arbejdsmarked.

Mere end 80% af de danske lønmodtagere er medlemmer af en fagforening. Danmark er et sikkerhedsorienteret samfund.

De danske fagforeninger tilbyder karrierevejledning til deres medlemmer og kæmper for bedre løn og arbejdsvilkår.

Med en rig historie i det danske samfund, og med et stort antal medlemmer, har fagforeningerne BUPL, CS og HOD valgt Twentyfour (Tidl. HTML24) som det digitale bureau, der skal opfylde og implementere deres digitale behov og krav. Fagforeningerne har taget de innovative skridt i retningen mod digitalisering af deres organisationer i en af nutidens vigtigste og dynamiske former: web-baseret procesautomatisering.

Udfordringerne: NemID, Modulus og webintegration

Et af de vigtigste mål i fagforeningerne er optimering af tid brugt på projekthåndtering. Her kan digitalisering hjælpe medarbejderne. Ved at digitalisere og automatisere manuelle arbejdsgange kan sagsbehandlerne fokusere deres opmærksomhed på vigtigere opgaver.

BUPL har begyndt et teknisk komplekst initiativ. Ved at integrere deres projekt håndteringssystem, Modulus DMS, med den nye BUPL-hjemmeside og ved at konsolidere og digitalisere onlinetjenester, har BUPL forbedret sagsbehandlingstiden betydeligt. For at forbedre oplevelsen af fagforeningens medlemmer ønskede de at opbygge en ny, moderne og responsiv hjemmeside.

HOD er gået innovationens vej og har digitaliseret deres organisation. For at forbedre brugeroplevelsen og for at reducere den tid, der er nødvendig for support, integrerede Twentyfour HODs Dynamics NAV-database med den nye hjemmeside.

Vores team har anvendt deres ekspertise og har skabt en robust web-baseret løsning til HOD, der har redefineret den digitale oplevelse for deres medlemmer.

En af de største danske fagforeninger for militærpersonale, Centralforeningen for Stampersonel (CS), krævede en brugervenlig og fuldt responsiv hjemmeside, der er let at håndtere for deres CSs medarbejdere.. Da Twentyfour havde tidligere erfaring med fagforeninger, blev vores team af udviklere udvalgt til at skabe en løsning, der giver en problemfri brugeroplevelse for CS-medlemmer.

Twentyfour skulle levere følgende opgaver:  

Hvis du repræsenterer en fagforening eller lignende organisation, er du velkommen til at kontakte os. Rul ned for at finde vores kontaktoplysninger.

left-column-image
right-column-image

Optimering

Fagforeningernes mål var at optimere interne processer og give deres medlemmer en bedre brugeroplevelse.

Enkelhed gennem automatisering

For BUPL har Twentyfour udviklet en ny hjemmeside med integreret NemID og Modulus. Ved at integrere Modulus DMS med hjemmesiden kan nuværende og nye medlemmer nu udfylde vigtige dokumenter direkte i browseren. Dertil er antallet af NemID login pr. bruger blevet nedsat kraftigt. En integration med NemID blev udviklet, så brugeren blot skal logge ind én gang med NemID.

Dette har optimeret processer og resulteret i en meget intuitiv og struktureret hjemmeside med et brugervenlig interface.

Elegant og skudsikker

HOD har forenklet adgangen til deres medlemmer på hjemmesiden. Twentyfour har udviklet et nyt websted med en simpel navigation og en enkel struktur. Det skaber en let rejse gennem alle HODs undersider, uanset om det er på telefon, pc eller tablet. Gennemgående elegant og højt sikret – HOD har omdefineret den digitale oplevelse for sine brugere.

Hvis du repræsenterer en fagforening eller en lignende organisation, er du velkommen til at kontakte os. Rul ned for at finde vores kontaktoplysninger.