fb-head-tag-img
two-column-image

Hvad er et afklaringsprojekt?

Helt specifikt er et afklaringsprojekt en manual over, hvad der specifikt skal gøres i det digitale projekt. Altså, det er et forprojekt inden det egentlige tekniske projekt påbegyndes.

Et afklaringsprojekts (eller Requirement Specification Project som vi kalder det) opgave er, at definere og præsentere en oversigt over alle de behov, der skal opfyldes, for at det er muligt at udvikle en løsning. Det er et dokument, der beskriver det samlede projekt.

Afklaringsprojektet er grundlaget for projektet og gør det muligt at dele det op i tydelige underprojekter for at opnå en bedre tidsstyring og en større effektivitet.

Det væsentlige i et afklaringsprojekt er, at det indeholder alle de funktionelle og ikke-funktionelle systemkrav, der er til projektet. Derudover indeholder den et layout til det overordnede systemdesign.

Et afklaringsprojekt skal...

En værdifuld proces...

... matche forretningsmål med design og kode

... både for dig som virksomhed og os som webbureau

Et afklaringsprojekt bør overveje systemets fremtidige infrastruktur og give forslag til teknologiske beslutninger – måske er en specifik CRM-løsning ikke den rigtige løsning til dine behov? Layoutet for det samlede system er grundlaget, da det kombinerer designmanual og projektledelsesoversigt, alt sammen i én.

I processen med et RSP dokumenterer vi KPI’erne såvel som virksomhedens primære mål og behov. Det betyder grundlæggende, at vi sørger for, at projektet matcher forretningsmålene.

Når det er gjort, kan vi til sidst kortlægge den rigtige tekniske løsning – altså, det vi skal bygge for at opnå forretningsmålene.

I Twentyfour sætter vi stor fokus på hver enkelt afklaringsprojekt, da det hjælper os med at sætte retningen for et kommende digitalt projekt.

I afklaringsprojeket arbejdes ud fra en detaljeret beskrivelse. Her defineres bl.a.:

 • Hvad ønsker du som virksomhed af projektet?
 • Hvordan skal projektet skabe en god brugeroplevelse for både dine kunder og medarbejdere?

Det er en proces, hvor vi sammen med dig og dit team, mapper det forretningsmæssige (det du som virksomhed ønsker at opnå) med det tekniske – det vi skal bygge for at opnå dine forretningsmål.

Et afklaringsprojekt skal...

... matche forretningsmål med design og kode

Et afklaringsprojekt bør overveje systemets fremtidige infrastruktur og give forslag til teknologiske beslutninger – måske er en specifik CRM-løsning ikke den rigtige løsning til dine behov? Layoutet for det samlede system er grundlaget, da det kombinerer designmanual og projektledelsesoversigt, alt sammen i én.

I processen med et RSP dokumenterer vi KPI’erne såvel som virksomhedens primære mål og behov. Det betyder grundlæggende, at vi sørger for, at projektet matcher forretningsmålene.

Når det er gjort, kan vi til sidst kortlægge den rigtige tekniske løsning – altså, det vi skal bygge for at opnå forretningsmålene.

En værdifuld proces...

... både for dig som virksomhed og os som webbureau

I Twentyfour sætter vi stor fokus på hver enkelt afklaringsprojekt, da det hjælper os med at sætte retningen for et kommende digitalt projekt.

I afklaringsprojeket arbejdes ud fra en detaljeret beskrivelse. Her defineres bl.a.:

 • Hvad ønsker du som virksomhed af projektet?
 • Hvordan skal projektet skabe en god brugeroplevelse for både dine kunder og medarbejdere?

Det er en proces, hvor vi sammen med dig og dit team, mapper det forretningsmæssige (det du som virksomhed ønsker at opnå) med det tekniske – det vi skal bygge for at opnå dine forretningsmål.

two-column-image

Hvorfor har du brug for et afklaringsprojekt?

Normalt er et afklaringsprojekt næste skridt efter de første møder, hvor vi graver lidt dybere for at analysere projektet og dens mulige løsninger – og især for at sikre, at vi netop vælger den rigtige løsning til projektet.

Det betyder, at et afklaringsprojekt udføres, så vi tydeligt kan kortlægge og identificere en kundes behov og levere det mest omkostningseffektive og brugervenlige produkt.

Alle dine krav samles i det, vi kalder en kravsamling. Vi registerer alle dine forretningsbehov for at kunne analysere og definere hvilke funktioner, løsningen skal indeholde.

Hver proces med software- og webudvikling afhænger af et afklaringsprojekt.

Udfyld kontaktformularen og få en snak med en af vores digitale rådgivere.

  Vores 4-trins-proces i et afklaringsprojekt

  Afklaringsprojektet indeholder følgende 4 trin:

  1. Definerer dine forretningsbehov ved at kortlægge omfanget af systemer og ressourcer, der tildeles os inden for projektets tidsperiode.
  2. Derefter kan udviklingsteamet begynde at designe softwaresystemet baseret på de oplysninger, der er indsamlet fra afklaringsprojektet.
  3. Derefter er vores udviklere i stand til at udvikle og kode softwaresystemet ud fra designet.
  4. Afslutningsvis skal udviklingsteamet sørge for, at systemet kan køre, og at det lever op til dine krav og ønsker. Systemet testes kontinuerligt for at tjekke, at det opfylder dine krav.

  Ved at gennemgå disse fire trin, kan vi sørge for at udvikle nøjagtigt den løsning, der matcher dine behov og mål.

  Afklaringsprojektet bringer flere fordele

  En fordel, vi ofte ser ved denne proces er, at kunden spares for unødvendige omkostninger. Derfor afhænger processen med software- og webudvikling af afklaringsprojektet.

  Bliver dine kravspecifikationer registreret i afklaringsprojektet på en tydelig måde, kan enhver proces i samarbejdet og projektforløbet derefter udføres optimalt og styre projektets retning. Det sparer dig både for tidsmæssige- og økonomiske omkostninger samt ressourcer.

  En anden fordel er, at udviklingsteamet er i stand til at styre deres tid og ressourcer effektivt for at opnå dine forretningsbehov til perfektion.

  two-column-image

  Hvorfor er et afklaringsprojekt vigtigt?

  Vores erfaring er, at det der synes at være den bedste løsning til at begynde med, ikke altid er tilfældet. Efter en grundig analyse og afklaringsprojekt kan vi ofte finde en bedre og mere effektiv løsning, der sparer dig tid og penge.

  En specifikation af softwarekravet er grundlaget for hele dit projekt. Det skaber en ramme for, hvad hvert teammedlem, der er involveret i projektet, vil følge.

  Afklaringsprojektet bruges til at levere kritisk information til flere hold; udvikling, kvalitetssikring, drift og vedligeholdelse.

  Flere af vores kunder startede med et afklaringsprojekt

  Her kan du se nogen af vores fantastiske kunder, hvor samarbejdet startede med et afklaringsprojekt.

  two-column-image

  Twentyfour involverer sig

  Hos Twentyfour vil vi lære vores kunder at kende, inden vi starter et projekt, og det gør vi ved ofte at bruge et par dage til at arbejde sammen om et afklaringsprojekt.

  Det giver et gennemgående overblik af projektet og hjælper os med at forstå de relevante udfordringer.

  Vi har også fundet ud af, at ved at gennemføre et afklaringsprojekt, kan vi finde kreative måder at hjælper virksomheder med at spare ressourcer som tid, penge og øvrige omkostninger.

  two-column-image

  Vil du gerne vide mere?

  Vi elsker at løse problemer og ved først at gennemføre et afklaringsprojekt føler vi os sikre på, at vi kan løse problemet på den mest effektive og omkostningseffektive måde for dig og dine kunder.

  Kontakt os for en rådgivningskonsultation og hør mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed.