fb-head-tag-img

Sådan etablerer du en stærk virksomhedskultur

De fleste med bare en smule kendskab til forretning ved, at en god virksomhedskultur er alfa og omega for at få succes med en virksomhedsstrategi. En virksomhedskultur kan se meget forskellig ud fra virksomhed til virksomhed, afhængig af størrelse, branche osv., men der er nogle fællesnævnere, der går igen hos succesfulde virksomheder. Få vores bud på, hvilke parametre, der er vigtige at tage højde for, når der skal skabes en stærk virksomhedskultur.

Hvad er virksomhedskultur?

Virksomhedskultur er “måden vi gør tingene på“. Det er en samlet betegnelse for de normer, værdier og handlinger, der kendetegner en virksomhed. De består af både skrevne og uskrevne regler, som f.eks. tone, sprogbrug, dress code, fremtoning, indretning, socialt samvær mm.

Kulturen er en abstrakt størrelse, som konstant påvirkes af alle virksomhedens interessenter. Omvendt påvirker kulturen både hvordan, der ageres i forhold til hinanden internt i organisationen, men også medarbejdernes adfærd i forhold til kunder, samarbejdspartnere og konkurrenter.

Hvad er fordelene ved at skabe og opretholde en stærk virksomhedskultur?

Helt enkelt, så er en god virksomhedskultur grobund for at skabe de bedste forudsætninger for dine medarbejdere og din virksomheds vækst. Du får nemlig;

 • Gladere medarbejdere og mindre stress.
 • Øget produktivitet og omsætning.
 • Gladere kunder.
 • Muligheden for at tiltrække dygtige medarbejdere.
 • … i øvrigt en rigtig god stemning.

En større undersøgelse foretaget af PWC viser, at virksomheder med en sund kultur, overordnet set, opnår bedre forretningsresultater. Undersøgelsen viser også, at virksomheder, der siger at de har en god virksomhedskultur, har 48% større sandsynlighed for at øge deres omsætning, 80% større sandsynlighed for øget medarbejdertilfredshed og 89% større sandsynlighed for øget kundetilfredshed, end virksomheder der siger, at de ikke har særligt fokus på virksomhedskultur.

Ifølge Haward Business Review er der en positiv sammenhæng mellem god virksomhedskultur og produktive medarbejdere. Der ses også nogle fælles karakteristika hos ansatte i virksomheder med en stærk kultur, bl.a. føler medarbejdere en høj grad af ansvar for deres kollegaer, de inspirerer hinanden til at arbejde og behandler hinanden med respekt, tillid og integritet.

Disse tendenser skaber altså et klart billede af, at hvis du har glade medarbejdere, vil de være mere produktive. Det vil i sidste ende påvirke virksomhedens omsætning i en positiv retning.

Virksomhedskultur vs. værdier

I en artikel fra Alt om Ledelse beskrives det, at god virksomhedskultur i stor grad handler om at kunne omsætte virksomhedens værdier til handling. Altså, hvordan kommer virksomhedens filosofi og værdisæt helt konkret til udtryk blandt medarbejderne i hverdagen?

Virksomhedens værdier har til formål at løfte kulturen til et højere bevidsthedsplan. Men som medarbejder kan det i hverdagen være svært at huske betydningen af enkeltstående værdier, som f.eks. tillid, teamwork eller åben kommunikation – uanset hvor grundigt de end måtte være beskrevet. Det kan også være svært som medarbejder at relatere sig til et regelsæt, som vedkommende måske fik udleveret ved sin ansættelse.

Du må som leder være det gode eksempel og gå forrest. Det er vigtigt, at du selv kender og forstår betydningen af virksomhedens værdier, og at de jævnlig tages op til overvejelse, da virksomheden og dens medarbejdere ændrer sig over tid. Gå forrest og vis, hvad du forventer af dine medarbejdere, da dine medarbejdere spejler sig i dig.

Virksomhedskulturen starter hos ledelsen

Som leder præger du kulturen i din virksomhed, hvad end det er bevidst eller ej. Med det in mente, hvorfor så ikke gøre en målrettet indsats for at skabe et arbejdsmiljø i verdensklasse?

Ifølge McKinsey har du som leder stor indflydelse på kulturen i din virksomhed. Du kan eksempelvis løfte kulturen ved at møde alle i virksomheden med medfølelse og oprigtig nysgerrighed.

CEO, Andrius Bendikas, ser en stor vigtighed i, at der er en uformel, casual og frisk stemning på kontoret. Det er både i forhold til hvordan vi klæder os og hvordan vi taler med hinanden. Naturligvis ikke på bekostning af en høj grad af professionalisme og situationsfornemmelse i mødet med vores mange forskellige kunder.

Hvad kan du konkret gøre for at påvirke virksomhedskulturen som leder?

 • Vær den leder, som andre kan se op til. Det er både i din personlighed, din måde at gebærde dig på, og det du udtrykker på de forskellige kanaler. Og det kræver at man er til stede som leder.
 • Skab nogle gode fysiske rammer. Sørg for, at din virksomhed har nogle fede omgivelser, som udtrykker den kultur du ønsker at skabe. Sørg for, at medarbejderne er glade, når de er på arbejde og at de har de rigtige ting de skal bruge.
 • Udvis ansvar og tillid. Sørg for at dine medarbejdere er klædt på og føler sig rustet til at kunne træffe de rigtige beslutninger.
 • Slip kontrollen. Lad vær med at sætte for mange rammer. Som leder er det vigtigt, at du er dig selv og tør vise det til dine medarbejdere, så vil dine medarbejdere automatisk klare resten selv.
 • Værdi er lig med handlinger. Der skal være sammenhæng mellem det du siger og det du gør.

Klæd dine medarbejdere på til at handle og tage ansvar

Du har nok hørt den gamle frase ‘frihed under ansvar’, og der er noget om snakken. Ifølge Business News Daily er medarbejdere med en høj grad af frihed, ofte mere engagerede og glade for deres arbejde.

Ved at give medarbejderne frihed og fleksibilitet til at strukturere deres tid, så det matcher, hvordan de arbejder bedst, kan man opnå en høj grad af frihed under ansvar og en højere produktivitet, end ved at forsøge at kontrollere sine medarbejdere. Det være sig eks. ved at stille krav om mødetider fra kl. 9-17, eller at ville tjekke alle medarbejdernes tiltag.

Ved noget så simpelt, som at lade medarbejderne selv mærke efter, hvornår de har behov for at tage en pause, kan man vinde stort på effektiviteten, fordi medarbejderne får mulighed for at lade batterierne op i løbet af arbejdsdagen og vende tilbage med fornyet energi.

Denne form for frihed blandt medarbejderne kan kun lade sig gøre, hvis medarbejderne er klædt godt på til at udføre sine opgaver. Lige så vigtigt er det, at de arbejder sammen omkring virksomhedens mission og vision, og at der er skabt en kultur med en åben kommunikation, hvor alle hjælper hinanden på tværs af afdelinger, faglighed og niveauer. På den måde bliver det nemmere at tage gode beslutninger og handle på dem.

Twentyfour går virkelig op i, at der ikke findes nogle dumme spørgsmål. Man kan typisk være bange for at stille åbenlyse spørgsmål, da man kan fremstå uerfaren. Men i Twentyfour går vi meget op i at dele viden, så vi kan løfte hinanden til et højere niveau.

Christian Vilen, Account Manager i Twentyfour
Christian Vilen, Account Manager i Twentyfour

Kultur som driver for øget bundlinje

Vi ved, at en god virksomhedskultur er omdrejningspunktet for et godt arbejdsmiljø og glade medarbejdere. Og hvordan hænger det så sammen med en bedre bundlinje?

Ifølge en undersøgelse fra Deloitte ses en sammenhæng mellem virksomhedskultur, fælles mål og bundlinje. I virksomheder, som har tydelige fælles mål, er 78% af medarbejderne positivt indstillet overfor virksomhedens kultur. Det gør sig derimod kun gældende for 32% af medarbejdere, i virksomheder uden tydelige fælles mål. Samme undersøgelse viser også, at virksomheder med tydelige fælles mål, er langt mere tilbøjelige til at investere i tiltag, der kan skabe langsigtet vækst.

I en anden artikel fra People Tools fremgår det, hvordan arbejdsglæde medvirker til loyale kunder og en bedre bundlinje. Artiklen peger nemlig på en undersøgelse, der viser, at når medarbejdere har et mere positivt syn på virksomheden end kunderne, kan virksomhedens salg stige med helt op til 16%, idet medarbejdernes entusiasme smitter direkte af på kunderne. Artiklen beskriver yderligere, hvordan medarbejdere, der er glade for sit arbejde, og som resonerer med firmaets mission, er fremragende ambassadører for virksomheden.

Der er altså et tydeligt mønster: god virksomhedskultur, betyder glade og produktive medarbejdere ⇢ glade medarbejdere, betyder glade kunder ⇢ glade kunder, er loyale kunder ⇢ loyale kunder, betyder større omsætning!

Husk at ha’ det sjovt!

Vores arbejde fylder meget, så det er vigtigt, at vi hygger os med hinanden og har en god stemning. Det er både imens vi arbejder, i vores pauser og også gerne uden for arbejdstiden.

Det sociale aspekt er nemlig endnu en faktor, når det kommer til at skabe en god virksomhedskultur. Ifølge Forbes er det et menneskeligt behov og en vigtig motivationsfaktor at høre til et fællesskab. Stærke sociale relationer kan nemlig forbedre dine medarbejderes velbefindende, gøre dem gladere og sundere mentalt.

Man kan styrke medarbejdernes fællesskab og velbefindende på mange måder! Det behøver hverken at være dyrt eller besværligt, det kan eks. være ved at stille et bordfodboldbord op i kantinen, etablere en løbeklub eller arrangere en fredagsbar i ny og næ. Mulighederne er mange, det er blot om at være kreativ.

Lars ved DJ-pult, Marie hælder champagne og Lærke og Isabella spiller bordtennis.

… sådan etablerer du en stærk virksomhedskultur – opsummering:

 1. Motiver dine medarbejdere, og sørg for at de er stolte af at være ambassadører for din virksomhed.
 2. Ledelsen er primus motor, når det kommer til at drive en god virksomhedskultur. Gå forrest og vær sikker på at afspejle den kultur, du gerne vil have i virksomheden.
 3. Skab en kultur, hvor det er velset at stille spørgsmål, hjælpe hinanden på tværs af teams, og tage velovervejede beslutninger selvstændigt.
 4. Hav tydelige fælles mål! Det forener dine medarbejdere, og skaber en stemning af at stå stærkt sammen.
 5. .. og hvor himlens skyld, husk at ha’ det sjovt! Skab mere end blot en arbejdsplads! Skab et sted hvor medarbejderne har lyst til at være sociale, skabe relationer og hygge sig.

Pssst! Det stopper ikke helt her!

Kunne du også tænke dig lige at høre om, hvordan praktikanter er en integreret del af virksomhedskulturen i Twentyfour? Så skal du blot læse videre i blogindlægget.

Praktikanter: en integreret del af vores virksomhedskultur

I Twentyfour er det en stor del af vores kultur at have praktikanter. Vores erfaring er, at det både er til stor gavn for virksomheden og for de studerende, vi får om bord. Vi har jævnligt studie-praktikanter i alle husets afdelinger, båden inden for kommunikation- og markedsføring, udvikling, design og salg.

Erhvervsrådet har listet en række væsentlige fordele ved at have praktikanter, f.eks. kommer praktikanter med den nyeste viden, teori og metode, hvilket betyder at virksomheden kan få friske øjne på problemstillinger. Praktikanter kan hjælpe med opgaver, som kan være svære at få tid til i en travl hverdag. Der kan blive afprøvet nye idéer, og ikke mindst, kan det være en mulighed for at se en fremtidig medarbejder an.

Vi har travlt i Twentyfour, og selvom der er mange fordele ved at have praktikanter, så kræver det også ressourcer at stable et relevant, fyldestgørende og lærerigt praktikantforløb på benene. Derfor gør vi meget ud af at sikre os, at praktikanterne er det rigtige match, inden de starter. De skal kunne arbejde selvstændigt og proaktivt, og til gengæld sørger vi for, at det bliver et lærerigt forløb med relevante opgaver og god sparring.

Praktikanter i Twentyfour gennemgår ligesom almindelige medarbejdere en række interviews og cases forud for at praktikkontrakten underskrives. Vores praktikanter bliver ikke sat til at lave kaffe og alt vores forefaldende arbejde, de bliver en del af virksomheden på lige fod med vores øvrige medarbejderstab.

Se her, hvad en af vores dygtige praktikanter siger om at være i praktik hos os;

Som multimediedesigner i praktikforløb hos Twentyfour, er min hovedopgave at skabe indhold til vores kundecases. Jeg regner med at have nogle skarpe produkter, jeg kan smide i min portefølje, når mit forløb hos Twentyfour slutter. Indtil videre har den fedeste oplevelse været, at se hvordan afdelingerne arbejder i tæt sammenspil med hinanden for at skabe resultater!

Frederik Worm Nørgård, Praktikant i Kommunikation- og marketing