fb-head-tag-img

Bitcoin, Ethereum, cryptocurrency og blockchain – Hvad er det?

Du læser nu et gammelt blogindlæg. Der er ikke læst korrektur på dette, og der er muligvis kommet ny information frem siden. Blogindlægget vil blive kigget igennem snarest.

Digital tinglysning som eksempel – Hvad er blockchain?

Vi har lavet en kort video om emnet på vores Facebookside.

Link til videoen på Facebook: facebook.com/html24/videos/1698183320221121/

Blockchain er i princippet et koncept som minder om en slags digital, distribueret tinglysningsbog.

Når man i dagens Danmark foretager en tinglysning, sørger man i virkeligheden for at gøre en særlig aftale/regel gældende. Dette dokumenteres så hos staten, i tinglysningsbogen. Staten tjener i den sammenhæng som en slags garant for aftalen. Når noget er tinglyst hos den danske stat, kan alle slå op hvad aftalen går ud på og alle (eller de fleste) har tillid til tinglyste aftaler, fordi staten står bag. Man kan ikke “bare lige” tinglyse noget som er forkert, da de involverede parter alle skal acceptere tinglysningen overfor staten.

Staten har den officielle liste af tinglyste regler/aftaler og ingen andre har denne. Da vi har tillid til staten har vi automatisk tillid til tinglysningsbogen.

Typiske aftaler, som tinglyses er bl.a.

  1. Køb og salg af ejendomme
  2. Regler i forbindelse med ejendomme og matrikler (Servitutter)
  3. Pant
  4. Retsforfølgning (F.eks. en konkurs)

Alle ovenstående “problemer” kan løses med blockchain.

I stedet for at tinglyse hos en instans vil man gemme aftaler i en implementering af blockchain-teknologi. Forskellen på eksempelvis traditionel tinglysning i Danmark og “tinglysning via blockchain” vil være, at man ikke længere har én central myndighed, men i stedet distribuerer alle tinglysninger ud til alle interessenter i netværket.

Man behøver ikke have en stat som myndighed, da alle som ønsker at tinglyse noget har hver sin kopi af tinglysningsbogen. Tinglysningsbogen distribueres – i dette eksempel – til alle danskere, så alle danskere kan slå op hvad der er tinglyst af aftaler. Hvis en persons tinglysningsbog går i stykker eller forsvinder er det ikke et problem, da der er 5.000.000+ kopier af præcis samme bog.

Myndigheden af “blockchain tinglysningsbogen” opstår i kraft af distributionen. Når 1.000-vis eller millioner af personer har en kopi af bogen (Altså i form af  blockchain) så behøver man ikke længere have én central myndighed. Alle er enige om dét som fremgår flest steder. Hvis nogen så har manipuleret med deres egen blockchain, vil det være ligegyldigt, for der er stadig 1.000-vis af blockchains som mener noget andet.

Hvorfor er blockchain smart? Hvorfor alt den hype?

Blockchain er i princippet et forsøg på at distribuere “magt”, så ikke man behøver centrale instanser til at håndtere eksempelvis tinglysning. Det kan også være håndtering af valuta eller andre mere eller mindre abstrakte aftaler.

Dét er særdeles smart, når man eksempelvis bor i et land hvor man ikke har tillid til nogen central instans. Lande med en svag stat eller politisk uro kan således stadig have velfungerende systemer til eksempelvis håndtering af valuta eller tinglysning, da det ikke afhænger af politisk orden.

Alle kan bygge systemer baseret på blockchain.

Hos HTML24 er vi meget interesserede i at se, hvilken retning teknologien udvikler sig og forventer at arbejde på forskellige varianter af konceptet de næste mange år.

Hvorfor snakker alle om cryptocurrency?

En særdeles populær implementering af tankegangen omkring blockchain er Bitcoin. Bitcoin er et forsøg på at udvikle en digital valuta som ikke har en centralbank i ryggen. Danske kroner har nationalbanken i Danmark i ryggen. Euro har den Europæiske Union i ryggen (Gennem ECB). Dollar’en har FED. Bitcoin har en blockchain.

Der er allerede nu en del øvrige digitale valutaer (cryptocurrencies), udover Bitcoin. Bl.a.

  1. Bitcoin Cash
  2. Monero
  3. LiteCoin
  4. NovaCoin
  5. ZCash

Alle ovenstående er baseret på blockchain-teknologien.

Hvad er en fork? Hvorfor taler alle om at der kan ske en “fork” på eksempelvis Bitcoin?

“Fork” er en teknisk betegnelse for dét, at kopiere noget programmering, for at arbejde videre ud af en ny tangent. Når der er foretaget en fork af eksempelvis Bitcoin betyder det altså at nogen har kopieret hele fundamentet for Bitcoin (kildekoden) og programmeret videre, men af en ny retning end den oprindelige Bitcoin.

Når der foretages en fork er det typisk fordi en gruppe af mennesker (eller enkeltpersoner) mener, at eksempelvis Bitcoin skal fungere på en anden måde.

Alle kan i princippet lave en kopi af Bitcoin og starte sin egen cryptocurrency.

Interesseret i mere information?

Så hop ind på siden om blockchain og læs videre eller kontakt os.