fb-head-tag-img
Cases - CMS-baseret hjemmeside

Umbraco CMS og Newsletter Studio integration: Twentyfour udvikler oplysningshjemmeside om kopivarer og piratkopiering til 12 myndigheder

Fra idéer til aktiver

Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper danske virksomheder med vejledning og med at beskytte deres ideer og opfindelser, så de bliver til aktiver.

Styrelsen udsteder patenter og registrerer designs, varemærker og brugsmodeller – og arbejder altid på at sikre gode vilkår for danske virksomheder inden for IP-området både nationalt og internationalt.

En ny informationshjemmeside

Bag den nye hjemmeside – jegvælgerægte.dk – står de 12 myndigheder i Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser, som arbejder tæt sammen om at bekæmpe handlen med kopivarer og ulovlig streaming af f.eks. musik og film. Patent- og Varemærkestyrelsen er sekretariat for netværket, og de har derfor stået for samarbejdet med Twentyfour (Tidl. HTML24) om udvikling af den nye hjemmeside.

For at styrke oplysningsindsatsen mod kopivarer og piratkopiering ønskede myndighedsnetværket at udvikle en ny oplysningshjemmeside på området.

Patent- og Varemærkestyrelsen søgte derfor en ekstern leverandør til udvikling af software-delen af hjemmesiden. Den nye hjemmeside skal gøre det nemt og enkelt for forbrugere og virksomheder at få information om kopivarer og piratkopiering – og formidlet på en vedkommende og moderne måde.

Den nye hjemmeside skal desuden være egnet til at indgå i alle kommende oplysningsindsatser på området, hvor der kan henvises til hjemmesiden for mere information.

Efter indhentning af tilbud og indledende samtaler valgte Patent- og Varemærkestyrelsen Twentyfour til at hjælpe dem med at udvikle en moderne, visuel og brugervenlig hjemmeside.

Den samlede platform skulle være

  • Moderne og responsiv.
  • Bruger- og mobilvenlig.
  • Integreret med nyhedsbrevssystemet.

Integreret nyhedsbrev

Blandt ønskerne fra Patent- og varemærkestyrelsen var muligheden for at integrere udsendelsen af nyhedsmails. Det implementerede Twentyfour.

 

Besøg VÆLGÆGTE her!

Teknologier
Umbraco, Newsletter studio, C# and .NET
Tid
92 dage
Kode
2505 Linjer
Ansvarlig
Andrius Bendikas, Daniela Popescu

Projektet og resultatet

Patent- og Varemærkestyrelsen leverede selv det visuelle layout, struktur og indhold til hjemmesiden. Opgaven for Twentyfour bestod i at opbygge den IT-mæssige løsning. Det var et krav fra Patent- og Varemærkestyrelsen, at hjemmesiden skulle bygges i Umbraco CMS.

Twentyfour har bygget et fuldt responsivt website, der fungerer uanset, om den tilgås via PC, mobil eller tablet.

Twentyfour har desuden bygget en søgbar og brugervenlig domsdatabase. Når myndighederne har uploadet dommene heri, vil den kunne tilgås via jegvælgerægte.dk, hvor den skal erstatte den eksisterende domssamling, som ligger i et Excel-ark.

Patent- og Varemærkestyrelsens har leveret det visuelle layout, struktur og ønsker til søgefunktioner til Twentyfour, som på baggrund heraf byggede en databaseløsning med avancerede søgefiltre, der væsentligt forbedrer brugervenligheden og søgbarheden ift. den tidligere løsning.

Integreret nyhedsbrev

For at kunne dele information om bekæmpelse af kopivarer og piratkopiering har det været et ønske fra Patent- og Varemærkestyrelsen at have mulighed for at udsende et nyhedsbrev via hjemmesiden.

Valget faldt på Newsletter Studio, som Twentyfour integrerede med Umbraco websitet.

Patent- og Varemærkestyrelsen udtaler om samarbejdet med Twentyfour:
Vi er meget tilfredse med det færdige resultat. Samtidig har vi haft en god dialog med Twentyfour igennem hele forløbet”, siger sektionschef hos Patent- og Varemærkestyrelsen, Barbara Suhr-Jessen.

left-column-image
right-column-image