fb-head-tag-img

Vækst og glade kunder – Årsregnskabet 2018

Du læser nu et gammelt blogindlæg. Der er ikke læst korrektur på dette, og der er muligvis kommet ny information frem siden. Blogindlægget vil blive kigget igennem snarest.

I midten af 2017 foretog HTML24 en stor ændring.

Vi havde tidligere været et traditionelt projektbaseret digitalbureau. Vi udviklede projekt efter projekt, måned efter måned.

Det lykkedes os dog aldrig at finde en forretningsmodel som sikrede at vi både kunne

  1. Øge toplinjen, måned for måned
  2. Holde den interne risiko på et favorabelt niveau, måned for måned

Og hvad betyder det egentlig?

Sagen er den, at man med et 100% projektbaseret digitalbureau i princippet fungerer som en restaurant eller en anden servicevirksomhed, som hver dag skal sørge for at sælge de timer der er til rådighed. Hvis omsætningen stiger, stiger risikoen simultant, idet man typisk har vækst i faste udgifter for at følge med den variable vækst i omsætning.

Det er dog en risikabel vækst.

Hvis variabel omsætning vækster er det – i sagens natur –  bedst kun at vækste variable udgifter. Hvis man har høje faste udgifter uden tilsvarende høj fast omsætning, har man nemlig en base af udgifter, som ikke bare kan følge et evt. fald i omsætningen.

Hvad kan man så gøre ved det?

Efter at have bokset med denne problematik siden vores start i 2010 besluttede vi endeligt i 2017 at kaste os over en løsning.

I 2017 og 2018 implementerede vi flere strukturelle ændringer i HTML24.

Vi ensartede vores arbejdsproces og værktøjer indadtil, imens vi fokuserede på at arbejde med kunder som ville have et kontinuerligt behov hos os. Det blev til et øget fokus på fast omsætning gennem bl.a.  integrations- og digitaliseringsløsninger.

Hele historien kan læses i Den lange hårde rejse fra risikabel bureaudrift til værdiskabende softwarevirksomhed 

Gode takter

Nu står vi så i starten af 2019 og vores regnskab for 2018 er netop udkommet. Vi har leveret et overskud før skat på DKK 3 millioner. Det er ikke alene rekord – det er det direkte afkast af en ændret forretningsmodel, hvor vi dels skaber mere værdi for vores kunder, dels minimerer vores driftsrisiko, dels øger vores overskudsgrad.

Vores kunder er i dag i 9/10 tilfælde faste kunder med faste serviceaftaler og løbende projekter.

Dét er en kæmpe tilfredsstillelse.

Vi forventer at fortsætte de gode takter i 2019 og vi er er ovenud tilfredse med at vi har haft både held og dygtighed til at ændre måden vi arbejder på.

Tak for et godt år til kunder, samarbejdspartnere, tidligere medarbejdere, nuværende medarbejdere og alle øvrige interessenter.

Her kan du downloade hele HTML24’s årsrapport for 2018.

Bo Møller
Adm direktør, HTML24.