fb-head-tag-img

Hvorfor skal du lave et afklaringsprojekt, inden du starter et større digitalt projekt?

Hvad er et afklaringsprojekt? 


Basalt set er det en manual over, hvad der specifikt skal gøres. Et forprojekt inden det egentlige ‘tekniske projekt’ påbegyndes.

En RSPs (Requirements Specification Project) opgave er at definere og præsentere en oversigt over alle de behov, der skal opfyldes, for at det er muligt at udvikle en løsning. Det er et dokument, der beskriver det samlede projekt.

RSP’en er grundlaget for projektet og gør det muligt at dele det op i tydelige underprojekter for at opnå en bedre tidsstyring og en større effektivitet.

Det væsentlige i et Requirements Specification Project er, at det indeholder alle de funktionelle og ikke-funktionelle systemkrav, der er til projektet. Derudover indeholder den et layout til det overordnede systemdesign.

En RSP bør overveje systemets fremtidige infrastruktur og give forslag til teknologiske beslutninger – måske er en specifik CRM-løsning ikke den rigtige løsning til dine behov? Layoutet for det samlede system er grundlaget, da det kombinerer designmanual og projektledelsesoversigt, alt sammen i én.

I processen med et RSP dokumenterer vi KPI’erne såvel som virksomhedens primære mål og behov. Det betyder grundlæggende, at vi sørger for, at projektet matcher forretningsmålene.

Når det er gjort, kan vi til sidst kortlægge den rigtige tekniske løsning – altså det vi skal bygge for at opnå forretningsmålene.


→ Helt simpelt så kan et RSP beskrives som et forprojekt til det ‘tekniske projekt’.

RSP dokumentet er en manual / guide til projektet, udarbejdet i samarbejde inden projektet startes.


Twentyfour sætter stor fokus på hver enkelt RSP – det hjælper os med at sætte retningen for et kommende projekt.

Her arbejder vi ud fra en detaljeret beskrivelse. Det fortæller os, hvad virksomheden ønsker af projektet. Det specificerer også deres ønsker for, hvordan oplevelsen skal være for deres kunder, deres medarbejdere og kundeservicemedarbejdere. 

Det er en proces, hvor vi sammen med virksomheden mapper det forretningsmæssige (det virksomheden ønsker at opnå) med det tekniske – altså det vi skal bygge for at opnå forretningsmålene.

Hvorfor har du brug for et afklaringsprojekt?

Normalt er et RSP næste skridt efter de første møder, hvor vi graver lidt dybere for at analysere projektet, mulige løsninger – og især for at sikre, at vi vælger den rigtige løsning til projektet.

Det betyder, at et RSP udføres, så vi tydeligt kan kortlægge og identificere en kundes behov og levere det mest omkostningseffektive og brugervenlige produkt.

Alle kundens krav er samlet i det, vi kalder en kravsamling. Vi registrerer alle kundens behov for at kunne analysere og definere hvilke funktioner, systemet skal indeholde.


Hver proces med softwareudvikling afhænger af Requirement Specification Project. 


Hos Twentyfour følger vi disse trin, når vi laver et afklaringsprojekt:

  1. Definer kundens behov ved at kortlægge omfanget af systemer og ressourcer, der tildeles os inden for projektets tidsperiode.
  2. Derefter kan udviklingsteamet begynde at designe softwaresystemet baseret på de oplysninger, der er indsamlet fra RSP.
  3. Derefter er vores udviklere i stand til at udvikle softwaresystemet ud fra designet.
  4. Til sidst skal udviklingsteamet sørge for, at systemet kan køre, og at det lever op til kundens krav og ønsker. Systemet testes kontinuerligt for at tjekke, at det opfylder kundens krav.

Ved at gennemgå disse trin sørger vi for at udvikle nøjagtigt den løsning, der matcher kundens behov og mål. En fordel, vi ofte ser ved denne proces, er, at kunden spares for unødvendige omkostninger.


Derfor afhænger processen med softwareudvikling af RSP dokumentet.

Hvis kundens krav blev registreret i RSP-dokumentet på en tydelig måde, kan enhver proces i arbejdet derefter udføres optimalt og styre projektets retning. Det sparer kunden tid, omkostninger og ressourcer.

En anden fordel er, at udviklingsteamet er i stand til at styre deres tid og ressourcer effektivt for at opnå kundens behov til perfektion.

Hvorfor er det vigtigt?

Vores erfaring er, at det, der synes at være den bedste løsning til at begynde med, ikke altid er tilfældet. Efter en grundig analyse og RSP – kan vi ofte finde en bedre og mere effektiv løsning, der sparer virksomheden tid og penge.  

En specifikation af softwarekravet er grundlag for hele dit projekt. Det skaber en ramme for, hvad hvert teammedlem, der er involveret i projektet, vil følge. Det bruges til at levere kritisk information til flere hold – udvikling, kvalitetssikring, drift og vedligeholdelse.

Twentyfour involverer sig

Hos Twentyfour vil vi lære vores kunder at kende, inden vi starter et projekt, og det gør vi ved ofte at bruge et par dage til at arbejde sammen om et RSP.

Det giver et gennemgående overblik af projektet og hjælper os med at forstå de relevante udfordringer. 

Vi har også fundet ud af, at ved at gennemføre en RSP kan vi finde kreative måder at hjælpe virksomheden med at spare ressourcer som tid, penge og øvrige omkostninger. 

Vil du vide mere?

Vi elsker at løse problemer og ved først at gennemføre et RSP, føler vi os sikre på, at vi kan løse problemet på den mest effektive og omkostningseffektive måde for dig og dine kunder.

Kontakt os for en rådgivningskonsultation – for at høre, hvad vi kan gøre for din virksomhed.